Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


I. Skultéti / Szűcs József leszármazottai

2013.09.18

Ez a menüpont arra hivatott, hogy a saját dédszülői és a pesti ágakon kívül a többi ágat, családokat jegyezzem és elhelyezzem a nárai Skultéty családfán. (Valamennyien nárai lakhelyűek és a Skultétyakon kívül a jellegzetes ottani családok -Doma, Hompasz, Resetár, Zelles, Zernovácz- is nárai születésűek voltak.)

Az 1-5. generációra vonatkozó információkat lásd Az ősöktől a dédszülőkig menüpontban:
http://www.naraiskultety.hu/cikkek/csaladfak/az-osoktol-a-dedszulokig.html
 
Skultéti Pálnak egyetlen, József nevű gyermeke ismert (1735-1807), így minden további Skultéti ezen József leszármazottja. Első feleségétől, Horváth Judittól négy gyermeke született, második feleségétől, Horváth Annától -aki feltehetően előbbi húga volt- nem született gyermeke. A Szűcs ragadványnevet, illetve a kettős családnevet a Páltól számított 3. generációig használták.
A négy főágat római számmal jelöltem (I-IV), a tovább bontott ágakat pedig az ABC nagybetűivel. 

 
I. TÁBLA
Skultéti vagy Szűcs József és Mertinger Terézia, valamint Móger Katalin  leszármazottai (3-5. generáció)
Skultéti v. Szűcs József 1763, első felesége Mertinger (később: Metényei) Terézia 1765 Turócz Vármegye-1801 Nárai, gyermekeik (3):
Skultéti József 1794-1794
Skultéti Katalin 1795-1843, férjről és leszármazottakról nem tudok
Skultéti József 1798-1799
második felesége Móger Katalin, gyermekük:
Skultéti József 1803-1847, felesége Doma Rozália 1801-1856, 9 gyermekük született, terjedelmes családfa ősei lettek
            Skultéty Terézia 1826-1902, férje Hompasz János, a további leszármazást Lásd I/A. TÁBLA
            Skultéty József 1828-1901, felesége Lóránth Terézia 1828-1912, a további leszármazást Lásd I/B. TÁBLA
            Skultéty Anna 1829-1904, férje Resetár Antal 1825-1905, a további leszármazást Lásd I/C. TÁBLA
            Skultéty Ágnes 1833-1899, férje Lóránth Károly 1835-1905, a további leszármazást      Lásd: I/D. TÁBLA
            Skultéti Antal 1835-1844
            Skultéti Rozália 1837-1913, első férje Gazsi János 1830, második férje Dezse Károly 1846-1919, a további leszármazást Lásd I/E. TÁBLA
            Skultéti Sándor 1840-1840
            Skultéty Antal 1844-1844
 
I/A. TÁBLA
Skultéti Terézia és Hompasz János leszármazottai (grafikus)
 

hompasz.jpg

 
 

 

I/B. TÁBLA

 

Skultéty József és Lóránth Terézia leszármazottai (szöveges) 

Skultéty Józsefnek és Lóránth Teréziának 12 gyermeke született.
(A Skultéty nevet az egyszerűség kedvéért mindenhol y-nal írtam, de gyakori volt az i-s névhasználat is.)
 
1. Skultéty Gábor 1851-1853
 
2. Skultéty József 1852, felesége Wenhardt Katalin (Hidas, 1862-Budapest, 1939), gyermekük:
2.1. Skultéty Terézia, férje Hertelendy Kálmán (1883 Nárai-1932 Szombathely), gyermekeik (3):
2.1.1. Hertelendy István, felesége Zimka Hanna, Amerikába vándoroltak ki,
2.1.2. Hertelendy Éva (1912 Kőszeg), férje Szent-Martoni Ernő, gyermekeik (3):
2.1.2.1. Szent-Martoni Balázs, felesége Bolf Mária, gyermekük:
2.1.2.1.1. Szent-Martoni Balázs,
2.1.2.2. Szent-Martoni Éva, férje Juhász Ádám, gyermekük:
2.1.2.2.1. Juhász Éva,
2.1.2.3. Szent-Martoni Mária, férje Frank Péter, gyermekeik (2):
2.1.2.3.1. Frank Dániel
2.1.2.3.2. Frank Judit
2.1.3. Hertelendy Mária (1914 Kőszeg), apáca
 
3. Skultéty Anna 1853-1853
 
4. Skultéty Rozália 1854-1946, férje Németh János 1854-1926, gyermekeik (10):
            4.1. Németh János 1883
            4.2. Németh József 1884-1884
            4.3. Németh Rozália 1885-1970, férje Windisch Ferenc 1878, gyermekük Windisch Rozália 1911-1927
            4.4. Németh Sándor 1886, felesége Horváth Mária 1889 Vasszécseny
            4.5. Németh Lajos 1888
            4.6. Németh Károly 1890
            4.7. Németh Ferenc 1891-1925, felesége Ható Erzsébet
            4.8. Németh István 1893-1893
            4.9. Németh Erzsébet 1896, férje Kolonics Gyula 1894
            4.10. Németh József 1900-1980, felesége Gergye Terézia 1904-1977
 
5. Skultéty Magdolna 1855-1942, férje Devecseri István 1854-1936
 
6. Skultéty Anna 1858-1934, férje Németh József 1859-1922, gyermekeik (6):
            6.1. Németh József 1887
            6.2. Németh Károly 1888-1888
            6.3. Németh Magdolna 1890-1920, férje Laczó József 1888
            6.4. Németh Mária 1891-1968, férje Resetár Lajos 1890-1964
            6.5. Németh Ágnes 1893-1966, férje Simon János 1887
            6.6. Németh Anna 1894-1910
 
7. Skultéty Terézia 1860-1862
8. Skultéty Gábor 1861-1893
 
9. Skultéty János 1864, felesége Bayer Anna, ők voltak a szülei a Pestre szakadt ágaink menüpontnál ismertetett Skultéty János, az altiszt ágának, ezért ehelyütt nem közlök további részletes leszármazást, lásd ott.
 
10. Skultéty Ádám 1866-1866
11. Skultéty Éva 1870-1870
12. Skultéty Ádám 1872-1872
 

I/C. TÁBLA

Skultéty Anna és Resetár Antal leszármazottai (5-7. generáció) (szöveges)

Skultéty Anna 1829-1904, férje Resetár Antal 1825-1905, gyermekeik (10):

Resetár Antal 1849-1849

Resetár Mária 1850-1852

Resetár Antal 1852-1934, felesége Hompasz Rozália, gyermekük:

            Resetár Sándor 1884, felesége Zernovácz Rozália 1886-1936

Resetár Lajos 1854-1857

Resetár Ádám 1856-1857

Resetár Rozália 1858-1951, férje Hompasz Antal, gyermekeik (2):

            Hompasz Lajos 1885, felesége Zernovácz Ágnes 1889

            Hompasz Eszter 1899, férje Harasztovics János 1892

 Resetár Lajos 1861-1940, felesége Zernovácz Anna 1862, gyermekeik (5):

            Resetár Lajos 1893

            Resetár Gyula 1894, felesége Harasztovics János 1892

            Resetár Rozália 1895-1899

            Resetár István 1898

            Resetár Mária 1900, férje Harasztovics Gyula 1895

Resetár Anna 1863-1945, férje Hodászi Imre

Resetár János 1863-1863

Resetár János 1866-1868

Feltűnő az amúgy is belterjes Náraiban az egyes családok közötti belső összezárás, fenti családfa ennek ékes bizonysága. A Resetárok ezen ága kevés kivétellel csak a Hompasz, Zernovácz és Harasztivics családokkal házasodott.

 

I/D. TÁBLA

Skultéty Ágnes és Lóránth Károly leszármazottai (5-7. generáció)

 

Skultéty Ágnesnek (1833-1899) és Lóránth Károlynak (1835-1905) 12 gyermeke született.

Lóránth Antal 1855

Lóránth Amália 1857-1893, férje Zernovácz József, gyermekük:

            Zernovácz Erzsébet 1892, férje Dezse János 1880

Lóránth Ágnes 1858

Lóránth Imre 1860-1904, felesége Lóránth Erzsébet 1873-1953, gyermekeik (2):

            Lóránth Mária 1901

            Lóránth Rozália 1903

Lóránth Lajos 1861

Lóránth Károly 1863-1951, felesége Danka Erzsébet, gyermekeik (2):

            Lóránth Lajos 1896, felesége Lengyel Terézia 1904

            Lóránth Erzsébet 1910, férje Molnár István 1909

Lóránth Anna 1865-1866

Lóránth Rozália 1866-1896

Lóránth Ferenc 1868

Lóránth János 1871-1952, felesége Devecseri Rozália 1883-1966, gyermekük:

            Lóránth Ferenc 1911, felesége Horváth Mária 1914

Lóránth Ágnes 1873-1886

Lóránth Erzsébet 1875-1943, férje Lóránth Sándor 1861, gyermekeik (3):

            Lóránth Sándor 1901

            Lóránth János 1903

            Lóránth József 1904

Feltűnő a Lóránth család egymás közötti házasodása.

 

I/E. TÁBLA

Skultéti Rozália és Gazsi János, valamint Dezse Károly leszármazottai (grafikus)

 

 

i_e.sky-gazsi.jpg

 

Gazsy Jánosnak és Hodászy Máriának az ábrán jelölt Márián túl egy János nevű gyermekük is született 1911-ben Náraiban, aki 1985-ben halt meg.

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.