Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Egy titokzatos feleség: Skultéty Terézia

2014.12.18

Hertelendy Kálmán (főszolgabíró, Vas Vármegyei alispán) feleségét, Skultéty Teréziát nem tudom elhelyezni a családfán, pedig minden bizonnyal a nárai Skultétyak közül származott, mivelhogy a férje is nárai születésű volt.

Lássuk először Hertelendy Kálmán életrajzát, melyben sem felesége, sem gyermekei nem kerülnek említésre. (Forrás: MNL Vas Megyei Levéltára)

Hertelendy Kálmán
(1883. február 20. – 1932. december 15.)

 

 

 

 

Vas vármegyei Nárai községben született római katolikus családban. Jogi tanulmányait a Pozsonyi Királyi Jogakadémián kezdte el 1905. január 1-én, ott is szerzett végbizonyítványt 1908. június 20-án. Államtudományi államvizsgáját szintén Pozsonyban tette le 1909. február 15-én. 1901. október 1-e és 1904. október 1-e között önkéntesként tevékenykedett. 1908. május 16-tól a főispán által ideiglenes minőségű díjtalan közigazgatási gyakornokként kezdte pályafutását a vármegyénél. 1909. május 17-én Bezerédj István főispán véglegesített, mint segélydíjas közigazgatási gyakornokot, és a szentgotthárdi járás szolgabíróságához osztotta be szolgálatra. Ugyanezen év november 29-én a körmendi járásba helyezte át a főispán. 1910. március 1-én a körmendi járás szolgabírói hivatalától a kőszegi járásba helyezték át. 1912. február 19-én tiszteletbeli szolgabírói címmel jutalmazta a főispán eddigi szolgálatait. 1914 januárjában tiszteletbeli főszolgabírónak nevezte ki Békássy István főispán. 1914. január 15-től a muraszombati főszolgabírói hivatalhoz helyezték át. Az általános mozgósításkor 1914. augusztus 4-től 1918. november 28-ig katonai szolgálatot teljesített főhadnagyként a 83. ezredben. Ezen szolgálatáért ezüst Signum Laudis kardokkal kintüntetést, bronz Signum Laudis kardokkal kitüntetést, Károly csapatkeresztet és Háborús emlékérmet kapott. 1918. február 18-án másodosztályú szolgabíróvá nyilvánították. Ugyanezen év november 16-án a szombathelyi járásba került. 1928. május 21-én vármegyei aljegyzőnek választották meg. Az 1929. december 19-i általános tisztújításon ismételten vármegyei aljegyző lett. Szombathelyen halt meg.


Saját kutatások:

A kőszegi polgári születési anyakönyv az alábbi két gyermeke születéséről tudósít:

            1912.11.25. Éva Mária Terézia, az apa tiszteletbeli szolgabíró, 30 éves (=1882), az anya Skultéti Terézia, 22 éves (=1890), Éva az UB szerint 1997-ben halt meg.

            1914.02.18. Mária Katalin, az apa tb. szolgabíró, 30 éves (=1884), az anya Skultéty Teréz, 22 éves (=1892), a gyermek UB szerint 1994-ben halt meg, Szombathely vidéki halotti anyakönyvben halálozása nem szerepel. A szombathelyi anyakönyvek a kérdéses periódusban nincsenek feldolgozva.

A mormon adatbázisban és saját jegyzeteimben két hasonló születésű Skultéty Teréz szerepel,

az egyik 1883-ban született, de az ő férje Keller János volt és 1908 és 1917 között legalább két gyermekük született, vagyis nem lehet azonos Hertelendy Kálmán feleségével,

a másik 1894. július 9-én, és még másnap meghalt, a halotti anyakönyv szerint „idétlen” volt, szülei Skultéti István és Kolonics Julianna.

A nárai római katolikus anyakönyvben házasságkötésének nyoma nincs. Házasságot legkorábban 1901-ben köthettek.

Így, egyelőre rejtély, hogy ki lehetett Hertelendy Kálmán felesége.

Bármilyen segítséget szívesen fogadok, két gyermekük (Hertelendy Éva és Mária) az 1990-es években halt meg, nekik is lehetnek leszármazottaik!

2014. december 18.

Bejegyzés 2016.06.29-én:

Megoldódott a rejtély!!! Adatokot, sőt egy komplett családfát kaptam a tárgyban Perjési Györgyné kutatótól. Az általa küldött adatok alapján Skultéty Terézia szülei Skultéty József és Wenhardt Katalin voltak. Utóbbi Hidason, Baranya megyében született, 1862-ben. 1890-ben kötöttek házasságot. Az 1852. április 30-án született Skultéty József szülei Skultéty József és Lóránth Terézia voltak. A kapott adatok szövegesen megjelenítve:

Skultéty József (1852 Nárai) és Wenhardt Katalin (1862 Hidas) gyermekei:

1. István, felesége Zimka Hanna, Amerikába vándoroltak ki;

2. Éva (1912 Kőszeg), férje Szent-Martoni Ernő, gyermekeik: Balázs (felesége Bolf Mária), Éva (férje Juhász Ádám) és Mária (férje Frank Péter);

3. Mária (1914 Kőszeg) apáca.

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

charlotte.pesl@gmail.com

(Dr. Charlotte Pesl-Katona, 2018.03.02 11:49)

Perjési Györgyné nekem távoli rokonom, ismerem tehát azt a bizonyos családfát, csak az a problémám, hogy nem tudom beilleszteni a Hertelendy nagy családfába. Tudna ebben segíteni?? H. Kálmán gyászjelentése: http://www.rakovszky.net/D1_DisplRemImg/Rako_DRI_ShowRemoteImages.shtml?$LSG_H18@0570
István fiuk író volt, Budapest ostrománál halt meg, csak felesége vándorolt ki Amerikába. Üdvözlettel egy Hertelendy ükunoka