Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


andrásfalvay Skultéty család

2011.12.30

 

Az andrásfalvay Skultéty család

 

A "Más Skultéty családok" menüpont azokkal a családokkal foglalkozik, amelyek (feltehetően) nem állnak rokonságban a nárai Skultéty családdal, de amelyekkel kutatásaim során találkoztam. Vannak közöttük nemesi és nem nemesi eredetű (jogállású) családok egyaránt.

A nemesi előnevű Skultéty családokból jelenleg négy ismeretes: az alsó-lehotai (másnéven alsószabadi), a szopori, az andrásfalvay és az alsószalontai előnevű családok. Ezen családok közül az első háromnak  a nemesi címere is fennmaradt. Andrásfalva nem keverendő össze a Bukovinában található, a madéfalvi veszedelem után Hadik András gróf hadvezér által telepített székely faluval. Az andrásfalvay Skultétyak névadó faluja az egykori Turóc vármegyében volt, a Felvidéken, Turócszentandrás, jelenleg Ondrasova néven.

 

andrasfalvay-sky-cimer.jpg

Az andrásfalvay Skultétyak címere 

Idézet Nagy Iván Magyarország családai, czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal című művének X. kötetéből (Pest, 1863):

 

"Scultéty (íratik Skultéty-nak is) néven -úgy látszik- több (legalább két) nemes család van. Legalább gyűjteményeink szerint két rendbeli Scultéty nemes családi czímert ismerünk. Az egyik a következő:... A másik czímer, melyet Skultéty László nyert, a következő: a paizs vízirányosan kétfelé oszlik, a felső vörös udvarban pánczélos kar könyököl, kivont kardot tartva; az alsó kék udvarban három ezüst pólya (fascia) látható. A paizs fölötti sisak koronáján szintén pánczélos kar könyököl, kivont karddal. Foszladék jobbról aranyvörös, balról ezüstkék."

 
Megjegyzés: Három Skultéty címer ismert, a Nagy Iván által leírtakon kívül még az alsólehotaiak címere is ismeretes.

Turócszentandráson az 1720-as adóösszeíráskor Skultéti Györgyöt és Andrást írták össze, akik akkor adózók voltak, azaz nem bírtak nemesi jogállással. A nemességet szerző ős Nagy Iván fenti idézete szerint László, a nemességszerzés időpontját még nem sikerült kiderítenem.

Az andrásfalvay előnevű Skultéty családdal -legalábbis annak egyik ágával- anyakönyvi kutatásaimban először Veszprémben találkoztam, ahol már 1775-ben megjelentek, az 1800-as évek elején pedig már több ilyen nevű család is élt itt. Ezeket a családokat közvetlenül nem tudtam kapcsolatba hozni Skultéty Sándorral, akinek László nevű fia 1870 körül Veszprémből Győrbe költözött.

 

 

A családfa (grafikus megjelenítés, nem teljes, a további leszármazottakat lásd a szöveges részben):

 

 

andrasfalvay-sky.jpg

 

Szöveges megjelenítés:

Skultéty Sándor, felesége Kukolits Julianna, L: Veszprém, gyermekeik (5):

Skultéty Julianna 1829 Veszprém

Skultéty Mária 1836 Veszprém

Skultéty László 1839 Veszprém-1882 Győr, felesége nagyszapi Andics Matild 1850-1913 Győr, T: mindketten Győr, Nádorvárosi, L: Győr, gyermekeik (6):

            Skultéty Matild 1872 Győr, meghalt 1 naposan

            Skultéty Izabella Teréz 1872 Győr, férje Holczmann Ferenc, gyermekeik:

                        Holczmann Erzsébet, 1891-1971, férje Kardos János (1885-1962) jegyző Lébényben, T: Lébény, gyermekeik (2):

                                   Kardos Béla, meghalt 3 éves korában diftériában, T: Győr

                                   Kardos Ferenc (1922-1991), 1. felesége Pálffy Margit (1927-1970, T: Lébény), 2. felesége dr. Zimonyi Gabriella (1941), gyermeke nem született

                        Holczmann Margit, apáca, a rend feloszlatása után férje Gánóczy Guidó,  gyermekük nem született

                        Holczmann László L: Győr, gyermeke nem született

                        Holczmann Ferenc 1901-1901 Győr, meghalt 3 hónaposan, T: Győr

                        Holczmann Ferenc 1903-1912 Győr, T: Győr

                        Holczmann Izabella, férje Frankó István, gyermekeik (2)

                                   Frankó István

                                   Frankó József, felesége ? (magyar)

                        Holczmann Lolla

            Skultéty Laura (Eleonóra) 1875-1946 T: Győr, Nádorvárosi

            Skultéty Miklós 1876-1938 Budapest, 2. felesége Györkös Margit  (1885 Uraiújfalu)

            Skultéty Aranka 1878 Győr-1953, T: Győr, Nádorvárosi, férje Marschall Rezső (1874-1916) gyógyszertár tulajdonos, T: Moson

            Skultéty Matild Gabriella Teréz 1880 Győr, férje Oravecz Károly, gyermekeik (2):

                        Oravecz Lolla, férje Ráner Géza, gyermekeik (2)

                                   Ráner Mária, férje ? ?, gyermekei (2):

                                               ? (lány)

                                               ? (lány)

                                   Ráner Géza, felesége ? ?. gyermekeik (2):

                                               Ráner ? (fiú)

                                               Ráner ? (fiú)                                      

                        Oravecz / Ormos Károly 1917 Breznóbánya -1995 Sopron, jogi doktor és bányamérnök, felesége Leitner Ilona Karolin Etel 1924 Sopron), gyermekeik (3):

                                   Ormos Tamás Károly, Dr. 1948 Salgótarján, felesége Institoris Zsuzsa (1953 Miskolc), L: Kazincbarcika, gyermekeik (2):

                                               Ormos Tamás 1977 Kazincbarcika, felesége Kokas   Zsuzsanna (1979 Vásárosnamény), gyermekük:

                                                           Ormos Tamás 2009 Budapest

                                   Ormos Balázs 1952 Budapest, felesége Ormosi Mária (1953 Parád), L: Sopron, gyermekeik (2):

                                               Ormos Eszter 1978 Komló, felesége Telekes Péter, Sopron

                                               Ormos Gábor 1981 Komló

                                   Ormos András 1953 Budapest, felesége Nyári Tünde (1958 Sopron, L: Sopron, gyermekeik (2):

                                               Ormos Márton 1985 Pécs

                                               Ormos Márk 1987 Pécs

Skultéty Erzsébet 1842 Veszprém

Skultéty Sándor

Megjegyzések, kiegészítések:

 
A Veszprémből Győrbe költözött Skultéty László gyászjelentése szerint elemi tanintézet tulajdonos és iskolaigazgató volt. Az iskolát halála után felesége vitte tovább. Andics Matild ("nagyszapi") előneve alapján szintén nemesi származású volt, apja Andics Tádé (1812-1900), 1848/49-es huszár-őrnagy.
 

varmegyek_skultety-elemi-iskola.jpg

Az Országos Magyar Hadimúzeum Egyesület által a Skultéty elemi iskolának kiállított ércbulla arról, hogy az intézmény mind a 64 magyar vármegye földjéből őriz "legalább egy porszemet"
(1920-1930 között)
 
Andics Tádé testvérei Anna és Mária voltak, utóbbi 1888 halálakor 78 éves, özvegy, férje Kvassói Kvassay Tádé, T: Selmecbánya (gyászjelentés). Andics Tádé Matildon kívüli gyermekei József (felesége Sárközy Terézia, gyermekeik Barnabás, Zoltán, János, Imre, László, Katalin, Rozália és Jenő), Teréz (férje Pokomándy Gergely, gyermekei Béla, Gyula, Irén-Hencz Imréné, Gerő és Tivadar), Laura/Eleonóra (férje Pauer János) és Izabella (férje Joachim Gyula).
 
 
Skultéty Miklós elváltként kötött házasságot a szintén elvált Györkös Margittal Budapesten 1916-ban. A férj a házasságkötéskor járási főszolgabíró, magyaróvári lakos, a feleség uraiújfalui lakos volt. 1925-ben egy peres ügyben (sajtó útján elkövetett rágalmazás) győri lakos, vármegyei főjegyző. Halálakor alispán.
 
Skultéty Aranka férje, Marschall Rezső gyógyszergyár tulajdonos, gyermekük nem volt. Értékes kiegészítésekkel szolgált személyéről Biczó Zalán, a győri gyógyszerészek kutatója, kutatásai alapján Győr Révfalu városrészének első gyógyszerésze volt 1911-1916 között.
 
Orevecz Károly Ormos-ra magyarosította családnevét, így leszármazottai már ezt viselik.
 
Holczmann Izabella férjével, Frankó Istvánnal együtt 1945-ben Argentínába emigrált. A férj soha nem tanult meg spanyolul, egyik gyermekének, Józsefnek magyar felesége volt.
 
 
Források: OSZK gyászjelentés gyűjteménye, mormon adatbázis, saját kutatás, Biczó Zalán, Dr. Ormos Tamás, dr. Zimonyi Gabriella
  
 
Utolsó frissítés: 2014.03.27.
 
 
  
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Köröstárkány, Partium

(Gábor Ferenc, 2014.07.30 18:21)

Köröstárkány történelmével foglalkozom: ráakadtam két tanítónő nevére akik nagyon ragaszkodtak Tárkányhoz, különösképp Skultéty Aranka!Korabeli egyházi dokumentumok alapján 1946 környékén tanítottak nálunk. Ha valakinek van valamilyen információja, híre róluk nagyon szépen megköszönném. Tisztelettel Gábor Ferenc, Köröstárkány.

1037 Budapest testvérhegyi lejtő 28.

(Skultéty Miklós, 2016.01.05 19:57)

az andrásfalvay Skultéty család leírásánál találtam egyenesági felmenőimet
pl.Skultéty Miklós alispánt, aki a nagyapám volt.
Szeretnék kapcsolatbalépni további adatok, információk cseréje érdekében.
Baráti üdvözlettel
Skultéty Miklós

Skultéty Miklós

(Németh József, 2016.01.06 11:46)

Kedves Miklós!
Kérem, hogy írjon magánban a jozsefnemeth424kukacgmailpontcom címemre.

Re: Köröstárkány, Partium

(Németh József, 2016.01.12 23:01)

Sajnos én nem tudok róla. Egy Aranka szerepel a családfán, de ő 1878-ban született, tehát a kérdéses időben 68 éves, ami valószínűtlen, hogy akkor még tanított volna.
Békés (Csanád) megyében (Mezőkovácsháza, Kaszaper) is éltek Skultéty-ak, talán közülük kerülhetett ki. Talán azért is, mert a honlapon a vitéz Skultéty László, aki innen származik, szintén tanító volt!
-honlapgazda-

nemethjozsef10@freemail.hu

(Németh József, 2013.11.27 18:05)

Nagyon megugrott a honlapon az andrásfalvay Skultéty család látogatottsági mutatója az utóbbi napokban. Vajon minek köszönhetem ezt az érdeklődést? (honlapgazda)

nemethjozsef10@freemail.hu

(Németh József, 2013.10.17 18:44)

Kedves Tamás!
Az Ön által közölt adatokat feltehetem a webre, vagyis ide?

tamas.ormos@gmail.com

(dr. Ormos Tamás, 2013.10.17 11:04)

Tisztelt Németh József úr!
Köszönjük fáradozásait, amellyel eljutott odáig, hogy folytatni tudom a fentebb közölt családfa egyik ágát napjainkig.
Skultéty Matild és Oravecz Károly házasságából két gyermek született: Lolla és Károly. A család a nevét "magyarosította" és most Ormos néven szerepelünk.
Lolla Ráner Géza férje lett: két gyermekük született : Mária és Géza. Család további leszármazottjai Győrben illetőleg Budapesten élnek. Kapcsolatban állunk egymással.
Károly nevű fúk felesége Leitner Ilona: három fiú gyermekük született: Tamás, Balázs és András, akik családjaikkal Sopronban illetőleg Kazincbarcikán élnek. (ez utóbbi vagyok én)
A családfa előttünk ismert része részletesen egy számítógépi adatbázisban van.

Tisztelettel
Dr. Ormos Tamás
egyetemi magántanár
Kazincbarcika

Marschall Rezső

(biczo@sze.hu, 2012.03.26 15:34)

Tisztelt Németh József Úr!

Szíves segítségét előre is köszönöm!

BZ

biczo@sze.hu

(Biczó Zalán, 2012.03.23 15:03)

Szíves segítségét szeretném kérni: győri gyógyszerészeket kutatom és látom, hogy Marschall Rezsőről van információja. Kérem segítsen nekem.
Köszönettel:
Biczó Zalán

Re: biczo@sze.hu

(Németh József, 2012.03.23 21:55)

Fogok írni, bár sok adatom nincs.