Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ki hol lakott Náraiban 1857-ben?

2012.02.13

 

Ki hol lakott Náraiban 1857-ben?
 
A kataszteri térképekről
Az 1848/49-es szabadságharc leverése után a bécsi udvar több területen is bekeményített. Ezek egyike volt az, hogy a földadó behajtása érdekében részletes kataszteri térképeket készítettek minden településről, ezt az 1849. október 20-án kiadott császári nyílt parancs írta elő. Hosszas előkészítés után végülis 1856-ban indultak meg a munkálatok. A térképek méretarányát a bécsi ölhöz viszonyították, így 1:2880 arányban készültek, amely elég nagy felbontásúnak mondható. Nárai kataszteri térképe 1857-ben készült, benne a változásokat kb. az 1890-es évekig vezették át.
Vas megye községeinek kataszteri térképeit jelenleg a Vas Megyei Levéltár őrzi, de bárki számára hozzáférhetőek –az Erdély nélküli országrész térképei- interneten is a http://www.archivportal.arcanum.hu/kataszter/ honlapon, melyhez le kell tölteni egy ingyenes segédprogramot.
 
A térképek összefüggően tartalmazzák a bel- és külterületet, minden egyes parcellát (birtokot) helyrajzi számmal láttak el és beleírták a tulajdonos nevét és házszámát. Ahol nagyon kicsi volt a hely, ott csak a tulajdonos házszámát írták bele. Sajnos Nárai belterületén a telkekbe nem írták bele helyszűke miatt a tulajdonosok nevét, így azt csak a külterületi birtokviszonyokból lehet visszavezetni. Ez azzal a hiányossággal jár, hogy akinek nem volt külterületi birtoka (szántója, rétje, erdeje), csak háza a faluban, vagy esetleg a ház sem a saját tulajdona volt, annak a neve nem maradt fenn az utókornak, mert a térképhez tartozó birtokívek megsemmisültek.
 

masolat---narai_kataszteri-terkep_p.jpg

 
 
Az akkori faluról és a házszámozásról
A 19. század második felében Nárai még nagyságrendekkel kisebb volt a mainál. Olyan, ma már réginek gondolt területeken sem voltak még házak, illetve csak néhány, mint például a mai Petőfi út patakhídtól keletre eső része, vagyis a Szombathelyről bevezető (posta)út mente, vagy a másik oldalon a Pap-tótól kifelé eső rész. Az is nehezen elképzelhető ma már, hogy a mai kelet-nyugati tengely helyett akkoriban észak-déli tengelye volt a falunak, a régi Alszeg (a mai Kossuth utca) képezte ezt. Két része épült ki addigra Nárainak, a Berek (régebben Fő szegnek is hívták) a Bolygó-patak és a postaút délnyugati szögében, és a már említett Alszeg, délre tovább a patak mentén, illetve az ezt összekötő rész, a mai Hősök tere környéke. Az Alszeg a mai Kossuth u. 69. körül végződött. A templom viszont ősidők óta a mai helyén állt, mintegy összekötve a két falurészt. Mellette északra volt még néhány ház, de üres terület volt a mai faluközpont területe - a kultúrház, a polgármesteri hivatal, a tekéző, a kocsma helyén egy üres vásártér volt csak. 1857-ben a templomon kívül egyetlen középülete volt a falunak, a jegyzőlak, a régi iskola, mai óvoda helyén. A postaút túloldalán az Eörssy birtokon több ház is volt, de a mai kastélynak még csak nyomát sem látjuk, mivelhogy az csak 1905-ben épült. Szórványosan voltak házak az Eörssy birtoktól nyugatra és keletre is, néhány ház már állt a falu nyugati felén, a Csárdánál és a csordahajtó (ma Lövői) út északi oldalán is. Ugyanez volt a helyzet az Eörssy birtok és a temető közötti területen is. A temetőtől keletre is csak néhány ház volt akkor, illetve vele szemben, a patak és a mai Arany János utca között.
 
 

narai-maiterkep-ja.jpg

 
Nárai mai térképén fekete vonal jelöli az 1857-ben beépített részt
 
 
Akkoriban nem volt az utcáknak elnevezésük, a Szombathely-Pornóapáti utat a postajárat miatt hívták postaútnak, amúgy településrészenként és családonként tájékozódtak az emberek. A házak számozása a kataszteri térkép szerint folyamatosan haladt az egész faluban, úgy, ahogy az összeírók haladtak. Az Eörsy birtoktól indultak, aztán haladtak tovább a Berek felé, a Berek után pedig az Alszeg következett. Az Alszeg keleti (patak felőli) oldalán haladtak lefelé, a nyugati oldalon pedig fölfelé. Innentől a sorrendiségnek vége is szakad, mert ezt követően olyan sorrendben kaptak számot a házak, amilyen sorrendben épültek a későbbiekben. Ezt a számozást vette át azonosításként az egyházi anyakönyvezés is.
 
 
 A kataszteri térkép alapján az alábbi belterületi háztulajdonosok azonosíthatóak.
(A kérdőjelek a beazonosítatlan lakókat jelölik. Fontos megjegyezni, hogy a falu régi házainak többsége –főleg a régi részen- két- vagy három család által lakott volt, ezek hosszukban egybeépült, de külön telekkönyvezett házak voltak, melyeket a.), b.) c.) betűkkel jelöltek. Ez valószínűleg arra megy vissza, hogy az ifjú házasok egykoriban a szülői ház meghosszabbításában építették fel saját hajlékukat, nem önálló telken.)
 
Eörsy birtokon lévő lakóházak:
1. id. Zelles Sándor 2.? 3. Eörsy János
Eörsy birtok és a temető között:
4. Kondits Istvánné 5. if. Zelles Sándor 6. ? 7. Somogyi Lajos és neje 8. if. Skultéti József 9. Kampicz Jánosné Borosta Magdolna 10. Zelles Lajos és neje Suborits Erzsébet 11. ? 12. Horváth Jánosné Kovács Anna 99. Bölcsvölgyi József és neje Lóránth Rozália
Berek és Alszeg között (mai Hősök terén):
(északi oldalon, a mai Petőfi út és a Hősök tere által közbezárt szögben) 13. ? 14. id. Zernovátz Antal 27. Magyar György 28. if. Doma János 29. Nárai (jegyzőlak) 98. Doma Ferenc, Doma Lajos
(déli oldalon) 25. Hertelendy Sándor és neje Zelles Rozália 26. Galambos János és neje 30. Dezse Károlyné Skultéti Rozália, Gazsi János kiskorú
Berekben a patak mellett:
15. Varga György 16 id. Somogyi János 17. ? 18. Gerő?né Bölcsvölgyi Borbála 19-20. ? 21. Dravnich Mária, Terézia, Rozália Strobl Istvánné 22. Somogyi János utódai, Somogyi Sándor 23. Vincze István 24. ? (korábban Bősze István)
Alszeg (mai Kossuth utca) keleti oldala (a számozás északról délre halad):
31. Plébánia 32. a.) Skultéti Ferenc és neje Kovács Terézia b.) Hethely Ferenc és neje Tóth Terézia 33. Hertelendy János 34. Zernovátz Miklós 35. a.) ? b.) Horváth János kiskorú c.) Nagy József 36. ? 37. id. Lóránt Károly és neje 38. Pogány Terézia 39. id. Resetár Antal és neje 40. Borosta János, mellette szám nélkül Nárai község faiskolája 41. Zernovátz Imre 42. Szabó Antal és neje Badicz Julianna 43. a.) Kondics Mihály és neje Hodászy Rozália b.) Zernovátz Imre, Zernovátz Miklós 44. ? 45. Szabó Imre 46. Szabó László, Béri Károly és felesége 47. a.) if. Kondits József b.) Vindisch Márk és neje Szakály Anna c.) Horváth Jánosné Resch Julianna; mellette számozatlan üres telek Szabó László tulajdonában 48. a.) Völgyi Istvánné b.) Fülöp Sándor és neje Bonczi Borbála 49. Lóránth Ignác 50. a.) Zernovátz József és neje b.) Zarka László és neje Zernovátz Terézia 51.a.) if. Resetár Antal b.) Molnár Lászlóné 52. (nagy telek) Eörsy Józsefné 53. a.) Kovács Antal b.) Sárfi Gábor 54. Zámbó József, Zámbó János 55. Hodászi Lajosné Lóránth Borbála 56. Herics Ferencné és neje Getz Erzsébet, Somogyi János 57. a.) Tóth Lajos és neje Suborits Borbála b.) Takáts György 58. a.) Kajtár Ferenc és neje Kis Anna b.) öz. Bozzai Lajosné 59. a.) Nárai Imre b.) Szakály János 60. Nagy Károly és neje 61. Kiskós János és neje? Székely Zsófia 62. Nárai Imre 63. Nárai János 116. if. Hodászi János és neje
Alszeg (mai Kossuth utca) nyugati oldala (a számozás délről északra halad):
64 Nyúl József 65. ? (korábban Doma Sándor) 66. Szabó László 67. ? 68. Sárfi János 69. Németh Sándor, Horváth István, if. Resetár Antal 70. Pogány Lajos, István és Gusztáv 71. id. Hompasz Antal 72. Török Sándorné Borosta Anna, Hertelendy Sándor 73. Béry Mihály 74. a.) Fülöp József és neje Hompasz Anna b.) Fülöp Antal c.) Győri Jánosné Gángó Anna 75. Kovács Imre és neje 76. Máté Imréné 101. Zernovátz Mihály és neje Lóránth Anna 77. ? (négy lakásos ház) 78. Szakály István, Bonczi? Józsefné?, Szakály Antal, Palotai ?né, Pompor Jánosné, Kertész Józsefné Resch ? 79. (öt lakásos ház) a.) Zelles Ferenc és neje Lengyel Ilona b.) Horváth István c-d-e.) ? 80. a.) id. Devecseri József b.) if. Lóránt Károly és neje Zernovátz Franciska 81. (négy lakásos ház) ? 82. Lengyel Sándor és neje Hodászy Anna 104. (83-as sz. ház előtt az utcafronton) Kolonits Józsefné Szabó Eszter 83. Doma Péterné és neje, Doma Antalné 84. a.) Lóránth József és neje Kiss Anna b.) Lóránth Gábor 85. Lipics Antal 86. Eörsy József 87. Dorner István és György 88. a.) Hompasz Ferenc b.) Dezse Gábor; számozás nélkül: Templom 89. a.) Hodászy Sándor és neje b.) Hompasz János és neje Skultéty Terézia c.) Györfi Sándor 90. a.) Hodászy Lajos b.) ? c.) Albert János 91. Seper József (kert területére beírva: Skultati Jos.) 92. Eörsy József
Csordahajtó (mai Lövői) út északi oldalán:
93. Kovács József és neje Szöllősi Magdolna 94. ? 113. Somogyi Imre
Temetőtől keletre:
95. Suborits Lajos 107. Kondits János 108. öz. Németh Jánosné 115. Lóránth Péter 118. if. Hompasz Antal és neje
Pataktól keletre (mai Petőfi út és Arany János u. szögében):
96. ? 97. Molnár Józsefné Zséder Anna, Zséder János 102. Hompasz József 105. ? 106. Horváth János
Csordahajtó (mai Lövői) út és az Eörsy birtok közötti részen:
100. ? 103. ? 114. if. Zernovátz Antalné 117. Dezse Józsefné Fülöp Magdolna
Csárdánál (Lövői út és a Pornai -ma Petőfi u.- közötti háromszögben):
109. ? 110. ? 111. Tóth István 112. ?
 
Németh József
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.