Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ki hol lakott Náraiban 1914-ben?

2013.10.01

Ki hol lakott Náraiban 1914-ben?

 

Forrás: Birtokrészleti jegyzőkönyv, 1914 (Fellelhető: Vas Megyei Levéltár)

születési (1910-1914), házassági (1914) és halálozási (1914) polgári anyakönyvek

 

masolat---img_2214.jpg

 

 

Ki hol lakott Náraiban 1914-ben?

 

Rövidítések magyarázata: id=idősebb, ifj=ifjabb, kk=kiskorú, h=hajadon, özv=özvegy

A sorszám a házszámot jelenti. Mivel egykorú, házszámokat is jelölő térkép nem áll rendelkezésünkre, a házak konkrét mai helyét nehéz meghatározni. A számozás az Eörsy kastélytól, a faluközpontból indult, aztán a Berek következett, majd az Alszeg keleti oldala lefelé, a nyugati oldal felfelé, utána a csárdai rész, majd végül a legújabban beépült terület, a postaút patakhídtól (temetőtől) keletre eső része. A házak többnyire az ott lakó férj és feleség közös tulajdonában voltak, de előfordult gyermekek tulajdonlása is. Az ott lakó, de nem tulajdonos személyeket dőlt betűvel jeleztem. Az 1910. évi népszámlálás szerint a községnek 932 lakosa volt, a birtokos lista 558 nevet tartalmaz, vagyis a lakosság 60%-át. Ezt egészítettem ki az 1910-1914 közötti születési és 1914. évi házassági és halálozási adatokkal, így a lista 796 nevet tartalmaz, amely a lakosság 85%-a. Ezeket az adatokat aláhúzással és dőlt betűvel jeleztem.
 

 

 

narai_anno_4.jpg

 

 1. Eörssy József tulajdonában 2 lakóház (a kastély és egy cselédlakás)
 2. Csupor Józsefné Lóránt Rozália, Skultéti József; Windisch Ferenc földműves és neje Németh Rozália gyermekük Rozália
 3. Lóránt József kisbirtokos és neje Szakál Anna gyermekeik Mária és Sándor, Albert József
 4. Albert János
 5. Németh Elek és neje Sárfi Anna; Pulay Elek napszámos és neje Horváth Erzsébet
 6. Gergye István és neje Kollonits Anna
 7. Molnár József id. (templomi) napszámos és neje Simon Mária gyermekeik Ágnes és Ilona
 8. Nyúl Jánosné sz. Hompasz Teréz
 9. Dezse Lajos kisbirtokos és neje Szabó Ágnes, gyermekük József
 10. Péntek József és neje Polgár Mária
 11. Szalay Jánosné Eörsy Erzsébet és Sághy Istvánné Eörsy Irén (tulajdonostárs: Eörsy József)
 12. Lippich Kálmán
 13. Lóránt Gábor és neje Lengyel Rozália
 14. Doma Péter és neje Sárfi Rozália
 15. Lengyel József és neje Nagy Zsófia gyermekük Kálmán bognár mester és neje Antal Anna
 16. Nagy József és neje Nárai Eleonóra gyermekük Rozália>Varga Jánosné; Kutrovics Borbála cseléd és gyermeke Kutrovics János
 17. Balázs Pál és neje Kutrovics Terézia, Skultéti József (Kajcsos)
 18. Kutrovics János és neje Pozsogár Terézia gyermekük Mária>Szendy Mihályné
 19. Devecseri József és neje Fülöp Anna, Devecseri Sándor és neje Gáspár Katalin gyermekük József
 20. Lóránt Károly id. (Zernovácz) és neje Zernovácz Franciska, Lóránt Mária kk.
 21. Hodászi Margit és Hodászi Mária kk-ak
 22. Szakál Lajos és neje Iker Ilona
 23. Palkovics Jakab és neje Kutrovics Terézia
 24. Németh János (Márton) és neje Török Terézia
 25. Tóth Imréné Csontos Julianna
 26. Palotai József id. (szegény), Palotai József ifj. , Lajos kk-ak, Völgyi Istvánné Palotai Teréz (137-ben lakott a férjével)
 27. Hodászi/y Miklós és neje Szakál(y) Rozália gyermekeik Sándor és Magdolna
 28. Máté Gyula és neje Hompasz Rozália, Takács József napszámos és neje Palkovics Rozália gyermekeik József és Anna
 29. Kovács Imre kisbirtokos és neje Doma Ágnes gyermekeik Gábor és Mária
 30. Horváth Sándor (Kutrovics), özv. Horváth Sándorné Kutrovics Terézia
 31. Antal János és neje Szíjgyártó Rozália; Horváth István cseléd és neje Gerencsér Mária, gyermekük István
 32. Sárfi János földműves és neje Fülöp Mária gyermekük Ágnes, Fülöp Sándor és Lajos rendőrőrsvezető (ipolysági) és neje Dezse Mária gyermekeik József és Mária Magdolna
 33. Skultéti István és neje Kollonits Julianna
 34. Pompor József és neje Kovács Anna; Borosta János napszámos és neje Pompor Anna, gyermekük Lajos
 35. Kovács János (Török) és neje Török Terézia, Horváth István, Kovács Viktor
 36. Doma József (Hompasz) és neje Hompasz Franciska, Doma József ifj. (Király) és neje Király Anna, gyermekük József
 37. özv. Zelles Sándorné Doma Amália, Zelles Ágnes, Gábor, Margit és Mária kk-ak, Szakál János és neje Skultéti Magdolna
 38. Horváth István (Mari) és neje Németh Mária
 39. Harasztovics Béla és neje Gergye Mária
 40. Nárai Szabó László; Horváth János gulyás és neje Somogyi Erzsébet gyermekeik Anna és Ferenc; Vass József kocsis és neje Várallai Rozália gyermekük Mária
 41. Nárai Szabó László tulajdonában; Horváth János gulyás és neje Somogyi Erzsébet, gyermekeik István, Anna és Ferenc
 42. Nyul János
 43. özv. Hodászi Jánosné Zelles Anna, Füssi Sándorné Hodászi Anna, Hodászi Imre, Sándor (meghalt), Terézia h., Kovács Gyuláné Hodászi Rozália, Pál Mihályné Hodászi Ágnes, Hodászi Imréné Resetár Anna
 44. Lakóház a Nárai r.k. iskolaalap tulajdonában, Kovács Gyula és neje Hodászi Rozália
 45. Hertelendy Miklós id. (úr) és tulajdonostársai tulajdonában (lásd 46-os szám); Horváth József kocsis és neje Németh Erzsébet gyermekük Sándor
 46. Hertelendy Miklós id. (úr) és neje Kiskós Terézia, Hertelendy Ferenc, Kálmán, Miklós kk-ak, Szilágyi Endréné Hertelendy Etelka, Takács Béláné Hertelendy Mária
 47. Béri Kálmán és neje Zernovácz Anna gyermekeik Antal és Ferenc, Béri Ilona és Rozália (>Banga Istvánné) h-ok, Imre Istvánné Béri Mária
 48. Nárai Károly és neje Lóránt Rozália, Nárai József
 49. Szakál János és neje Németh Anna
 50. Zernovácz János id., (Glubics ondódi), Zernovácz Gábor gyári munkás (kazántüzelő) és neje Piroska Erzsébet gyermekük József, János ifj., Lajos kk., Mária h., Sándor, Viktor
 51. Hompasz János és neje Katzpeck Karolina, gyermekeik János és Ilona
 52. Molnár János (barna) és neje Szabó Mária
 53. Szekér Rezső és neje Török Anna, Szekér Gizella és gyermeke József
 54. Bölcsföldi Imre id. (Géci), Bölcsföldi Ferenc kk., János kk., Mária, Bölcsföldi Ferenc földműves és neje Benkő Mária, gyermekük József
 55. Hodászi Lajos és neje Lóránt Borbála
 56. Béri János és neje Szakál Rozália, Iker Lőrinc kisbirtokos és neje Béry Magdolna
 57. Kovács Ferenc földműves és neje Horváth Mária gyermekük János
 58. Sárfi József id. (peres) és neje Bősze Julianna gyermekük Antal, Sárfi Anna, Ágnes, Gábor, József ifj. kisbirtokos és neje Gergye Anna gyermekeik Ágnes és Béla, Mária, Rozália, Terézia kk-ak
 59. Szalay Jánosné Eörsy Erzsébet és Sághy Istvánné Eörsy Irén tulajdonában
 60. Resetár Antal és neje Hompasz Rozália, Resetár József és neje Németh Terézia
 61. özv. Molnár Lászlóné Papp Anna, Molnár András, János (kovács), József ifj., Lajos földműves, kisbirtokos és neje Skultéty Rozália gyermekeik Rozália és Lajos, Takács Józsefné Molnár Anna; Resetár Antal és neje Hompasz Rozália
 62. Zernovácz József id. (Sárfi) és neje Sárfi Anna
 63. özv. Zalka Lászlóné Zernovácz Terézia, Dvornik Adolf gyári munkás és neje Zal/rka Mária gyermekük Kálmán, Zalka János, Kálmán, Mária és József
 64. Lóránt Sándor (Ignác) és neje Lóránt Erzsébet gyermekeik Mária és Ignác
 65. Lóránt Sándorné Doma Rozália
 66. Németh János (németlövői), Borsics Anna, Erzsébet h., Ferenc, özv. Borsics Ferencné Németh Anna, Borsics János kk., Teréz h. házicseléd, gyermeke Borsits József
 67. Kovács József id. (Béri), és neje Béri Ágnes; Horváth János erdőőr és neje Hencz/Héma Julianna, gyermekeik Mária, Terézia (meghalt 23 hónaposan) és János (halálesete a gércei akv-ben)
 68. Kondics Jenő és neje Kovács Mária
 69. Molnár István napszámos és neje Horváth Terézia, gyermekük Mária
 70. Király József és neje Pulai Rozália
 71. Nárai Szabó Imre örökösei tulajdonában, Simon József kisbirtokos és neje Zernovácz Terézia, gyermekeik Terézia és Ágnes
 72. Nárai Szabó Imre örökösei, 2 lakóház; Pulai Imre kocsis és neje Takács Katalin, gyermekeik Terézia, Imre és Lina; Laki Aladár szatócs és neje Schőnfeld Lenke, gyermekük Magdolna; Völgyi Imre napszámos és neje Kovács Rozália, gyermekük Imre
 73. özv. Lóránt ?né Resetár Rozália, özv. Hernád Gáspárné Borosta Rozália
 74. Dezse Károly, Gazsi Imre, Gazsi János kisbirtokos földműves és neje Hodászi Mária gyermekük János
 75. Doma Lajos, Doma Gyula
 76. Kámpics János, Fodor Lajosné Kámpics Anna, Kámpics Imre kisbirtokos, földműves és neje Hertelendy Viktória, gyermekeik János, Magdolna és Imre
 77. özv. Zelles Sándorné Doma Amália, Resetár Lajos és neje Zernovácz Anna
 78. Resetár János és neje Lóránt Terézia
 79. Lóránt János földműves és neje Devecseri Rozália, gyermekeik Ferenc és Miklós
 80. Kondics Mihály ?kezelő, Kondics János és neje Doroszlai Zsófia, gyermekeik Ferenc és János
 81. Kovács József (Dorner) és neje Dorner Terézia, gyermekeik Ferenc és József, Kovács Terézia h.
 82. Vincze József napszámos és neje Völgyi Terézia, gyermekeik Ágnes, Antal és Mária; Simon József napszámos és neje Zernovátz Terézia, gyermekük János
 83. Pásti Istvánné Doma Rozália gyermekük Eszter, Vincze József és neje Völgyi Terézia
 84. Lóránt Károly ifj. (inas), Lóránt Sándor ifj. (inas), Lóránt Lajos és neje Takács Rozália, gyermekeik Ilona és Kálmán; Völgyi István, Ferenc, János; Fülöp Antal vendéglős és neje Kovács Mária, gyermekük Katalin
 85. Hompasz János id. (felső) és neje Lóránt Ágnes
 86. Horváth István (puskás) és neje Kovács Borbála
 87. Parókia, a Nárai római katolikus hitközség tulajdonában, Balázsy Lajos (plébános)
 88. Tóth Gyula és neje Hodászi Mária, Tóth Lajos
 89. Népiskola a Nárai római katolikus hitközség tulajdonában, Somogyi János és neje Harasztovics Ilona
 90. Gergye József és neje Horváth Terézia
 91. Fülöp Antal és neje Doma Ágnes
 92. Gyűrűs Károly, Gyűrűs József, Mária, Terézia kk-ak
 93. Galambos Jánosné Lóránt Magdolna és férje Galambos János,  Galambos Imre és neje Zernovácz Anna, gyermekük Rozália
 94. özv. Szabó Mihályné Zernovácz Borbála
 95. Kovács József (Kammer) és neje Kammer Rozália
 96. Albert József (kisutcai) kisbirtokos és neje Szabó Ágnes, gyermekük Gyula, Albert Ágnes, József, Mária h., Teréz kk. Margit, Ernő
 97. Kún Ferenc
 98. Molnár Imre és neje Vincze Mária, gyermekük János, Vincze István, Gergye Istvánné Vincze Rozália
 99. Pulai Julianna h.
 100. Szőllősi József postás kocsis és neje Bors Erzsébet, gyermekük Ágnes
 101. Günter János és neje Lachner Anna
 102. Bölcsvölgyi Mária h., özv. Bölcsvölgyi Jánosné Lóránt Rozália
 103. Molnár Jánosné Gergye Anna
 104. Horváth József kocsis és neje Maizner Terézia, gyermekük József, Ásó Lajos kisbirtokos és neje Varga Anna, gyermekük Anna
 105. Varga Józsefné és neje Hompasz Rozália, gyermekeik Lajos; Pulai István napszámos és neje Heppán Anna, gyermekük Imre; Molnár István napszámos és neje Morosits Terézia gyermekük Terézia
 106. Varga József tulajdonában, Varga Dániel
 107. Horváth Sándor és neje Csejtei Anna
 108. Magyar József id. (postaúti), Magyar Ferenc, János, József ifj. (ács, meghalt), Károly, Sándor, István kk., Somogyi Istvánné Magyar Rozália
 109. Hompasz József (postaúti) és neje Polányi Mária, Hompasz József id. (ősz)
 110. Dudák Pál és neje Polgár Anna
 111. Kollonits József és neje Varga Anna
 112. Reinfeld Sámuel
 113. Molnár János (Gergye) földműves és neje Nagy Julianna, gyermekük Terézia
 114. Molnár János (zséder) és neje Viszket Erzsébet
 115. Zelles János és neje Hertelendy Mária
 116. Pozsogár István és neje Molnár Rozália, gyermekük István
 117. Borosits József kisbirtokos és neje Szabó Terézia gyermekük Sándor
 118. Németh András földműves és neje Horváth Anna gyermekük József
 119. Hompasz Antalné Resetár Rozália, Hompasz Eszter kk., Lajos földműves és neje Zernovácz Ágnes, gyermekük Karolin és Lajos; társtulajdonos Máté Gyuláné Hompasz Mária
 120. Skultéti József (devecseri) és neje Devecseri Terézia
 121. Zernovácz János (Szabó), tulajdonosok még Zernovácz Ágnes (Hompasz Lajosné), Zernovácz Anna kk., József, Mária h., Teréz kk. Gábor,
 122. Németh József (Skultéti) és neje Skultéti Anna
 123. Devecseri Istvánné Skultéti Magdolna és férje Devecseri István
 124. Hompasz Sándor földműves és neje Horváth Mária, gyermekeik Terézia és Magdolna
 125. Zelles Sándor és neje Zernovácz Mária, gyermekeik Gábor, Mária és János, Bódis Ferencné Hompasz Anna
 126. Németh János (Skultéti) és neje Skultéti Rozália
 127. Suborits Sándor és neje Varga Terézia, Suborits Lajos és neje Csejtei Anna
 128. Wölfinger Jakab és neje Cseri Ágnes
 129. Bölcsföldi József és neje Hompasz Ágnes
 130. Zelles Lajos és neje Suborits Erzsébet
 131. Molnár László és neje Hatz Mária, gyermekeik Gyula és Mária
 132. Kocsis István és neje Plózer Rozália
 133. Draskovits János és neje Horváth Terézia, Draskovics Anna>Ruthmann Imréné
 134. Borosta Lajos és neje Fülöp Terézia
 135. özv. Simon Józsefné Németh Katalin, Simon Ágnes h., János, József
 136. Medgyesi Mihály és neje Porpáczi Mária
 137. Kondics Istvánné Tóth Rozália tulajdonában; Völgyi István napszámos és neje Palotai Terézia, gyermekeik István és Miklós
 138. Kondics Istvánné Tóth Rozália, Kondics József örökösei, Kondics József asztalos és neje Fülöp Terézia, gyermekeik Sándor és Margit
 139. Kondics István földműves és neje Lóránt Mária, gyermekük Miklós, Kondics József örökösei
 140. Eörsy József, Németh István ifj.
 141. Zelles Mária és férje Hertelendy Miklós ifj. (Zelles), gyermekük Antal, Zelles Imre kisbirtokos és neje Lóránth Rozália
 142. Zelles József és neje Béri Ágnes
 143. Zernovácz Antal és neje Hompasz Anna
 144. pásztorlak Nárai község tulajdonában; Mizda György kovács és neje Ladinga Etel, gyermekeik József és Miklós
 145. Dezse József, Gábor, János földműves, tulajdonos Fülöp Lajosné Dezse Mária, Dezse Jánosné Zernovácz Erzsébet gyermekük János; Németh István kanász és neje Török Rozália
 146. Devecseri lajos és neje Gáspár Katalin
 147. Pompor István napszámos és neje Péntek Mária gyermekük Ágnes
 148. Kovács Gábor és neje Bölcsvölgyi Rozália
 149. Kondics József (1914-ben néhai) és neje Kéri Rozália
 150. özv. Vilics Józsefné Antal Mária
 151. Antal Miklós és neje Szakál Anna
 152. Laczó János és neje Geczi Anna
 153. Somogyi Lajos kisbirtokos és neje Gergye Mária, gyermekeik Mária Magdolna, Anna és Ágnes
 154. Rozmán István id. (csárdai) , Rozmán István ifj. (jáki), János, József és neje Horváth Márta, gyermekeik Lajos és János,  Mekler Istvánné Rozmán Anna
 155. Kovács István (csárdai), Kovács János, Mária kk-ak
 156. Pulai János és neje Németh Rozália
 157. Windisch Márk és neje Szakály Anna
 158. Doma Sándor és neje Hompasz Ágnes
 159. Horváth Sándor és neje Antal Rozália, özv. Antal Vendelné Magyar Anna
 160. Németh Sándor és neje Simon Rozália
 161. Pongrácz Mihályné Dugmanits Rozália, Kovács József napszámos és neje Pongrácz Borbála, gyermekük Mária (2 napot élt)
 162. Németh György és neje Horváth Rozália
 163. Fehér Lajos és neje Kollonits Erzsébet
 164. Windisch Lajos napszámos és neje Takács Julianna gyermekük Terézia
 165. Lóránt Károly (kovács) és neje Danka Erzsébet
 166. Hompasz Ferenc és neje Berger Teréz, Molnár Ferenc
 167. Községháza, jegyzőhivatal (ezen házszámmal jelezték a községi tulajdonokat)
 168. 174. Pompor Mária napszámos

 

narai_anno_3.jpg

 

Házszám nélküli lakók (Forrás: Nárai születési, házassági és halotti polgári anyakönyvek, 1914, születési anyakönyvek 1911-1913.)

Albert Terézia vasúti felülvizsgáló altiszt (meghalt 1914)

Antal Anna >Lengyel Kálmánné

Fehér Lajos lakatos és neje Draskovics Gizella gyermekeik József (*1912) és Mária (*1914)

 

Illés Antal béres és neje Németh Terézia, gyermekeik  Fáni (*1911) és Gyula (*1914)

Kocsis István napszámos és neje Szekeres Anna, gyermekeik Terézia (*1910),  József (*1912) és Ágnes (*1914, † 8 hónaposan ugyanazon évben)

Kondics József és neje Lóránth Terézia, gyermekük K. Kálmán (*1914 †1966), szüleik a 149-ben laktak (apja †1914)

Kovács Ferenc napszámos (meghalt)

Kovács Mária (Jagodics Lajosné, meghalt)

Laczó József földműves és neje Németh Magdolna, gyermekük Mária (*1913)

Lóránth Rozália (özv. Seper Józsefné, meghalt)

Németh János, 32 éves kanász és neje Hajblinger Mária, gyermekük Margit (*1912)

Németh János 35 éves kocsis és neje Pámon Rozália

Németh János 42 éves majorgazda és neje Takács Katalin gyermekük Ferenc (*1911)

Poór István és neje Szabó Julianna, gyermekük P. János (*1914 †1981)

Somogyi Imre kisbirtokos (meghalt)

Soós Borbála (özv. Nagy Mihályné, meghalt)

Szabó István (házassági tanú)

Szajer József napszámos (meghalt) és neje Dugmanits/Gajder Ágnes gyermekük Gábor (*1911)

Szakály János és neje Skultéty Ágnes, gyermekük József (*1912)

Tóth István és neje Hoós Rozália, gyermekeik Rozália (*1910), János (*1912) és István (*1914 †1916)

Varga János kocsis (>neje Nagy Rozália a 16-ban lakott szüleivel)

Vass József kocsis és neje Várallai Rozália, gyermekeik Anna (*1911) és József (*1913)

Vass Anna házicseléd, gyermeke Ernő (*1910 meghalt 1977)

Völgyi Antal gépgyári munkás és neje Kutrovics Anna gyermekük Rozália (*1914)

Zernovácz Imre napszámos és neje Molnár Mária gyermekük Mária (*1911)

  

 

Lakók ABC rendben:

A nevek utáni számok a házszámokat jelentik.

Figyelem! Ebbe a listába nincsenek bedolgozva az anyakönyvekből kinyert nevek, csak a Náraiban tulajdonnal rendelketők szerepelnek benne.


Albert Ágnes 96. Albert János 4. Albert József 3. Albert József (kisutcai) 96. Albert József 96. Albert Mária h. 96. Albert Teréz kk. 96.

Antal János 31. Antal Mária (özv. Vilics Józsefné) 150. Antal Miklós 151. Antal Rozália (Horváth Jánosné) 159.

Ásó Lajos 104.

Balázs Pál 17.

Balázsy Lajos plébános 87. (plébánia)

Benkő Mária (Bölcsföldi Ferencné) 54.

Berger Teréz (Hompasz Ferencné) 166.

Béri Ágnes (Kovács Józsefné) 67. Béri Ágnes (Zelles Józsefné) 142. Béri Ilona h. 47. Béri János 56. Béri Kálmán 47. Béri Mária (Imre Istvánné) 47. Béri Rozália h. 47.

Borosits József 117.

Borosta Lajos 134. Borosta Rozália (özv. Hernád Gáspárné) 73.

Borsics Anna 66. Borsics Erzsébet h. 66. Borsics Ferenc 66. Borsics János kk. 60. Borsics Teréz h. 66.

Bölcsföldi Ferenc 54.  Bölcsföldi Ferenc kk. 54. Bölcsföldi Imre id. (Géci) 54. Bölcsföldi János kk. 54. Bölcsföldi József 129. Bölcsföldi Mária 54. Bölcsvölgyi Mária h. 102.

Bölcsvölgyi Rozália (Kovács Gáborné) 148.

Csejtei Anna (Horváth Sándorné) 107. Csejtei Anna (Suborits Lajosné) 127.

Cseri Ágnes (Wölfinger Jakabné) 128.

Csontos Julianna (Tóth Imréné) 25.

Csupor Józsefné Lóránt Rozália 2.

Danka Erzsébet (Lóránt Sándorné) 165.

Devecseri István 123.  Devecseri József 19. Devecseri Lajos 146. Devecseri Rozália (Lóránt Jánosné) 79. Devecseri Terézia (Skultéti Józsefné) 120.

Dezse Gábor 145. Dezse János 145. Dezse József 145. Dezse Károly 74. Dezse Lajos 9. Dezse Mária (Fülöp Lajosné) 145.

Doma Amália (özv. Zelles Sándorné) 37. 77. is (?)  Doma Ágnes (Kovács Imréné) 29. Doma Ágnes (Fülöp Antalné) 91. Doma Dániel 74.  Doma Gyula 75. Doma József (Hompasz) 36. Doma József ifj. (Király) 36.  Doma Lajos 75. Doma Péter 14. Doma Rozália (Lóránt Sándorné) 65. Doma Rozália (Pásti Istvánné) 83.
Doma Sándor 158.

Doroszlai Zsófia (Kondics Jánosné) 80.

Draskovits János 133.

Dudák Pál 110.

Dugmanits Rozália (Pongrácz Mihályné) 161.

Eörsy Erzsébet (Szalay Jánosné) 11. 59-ben is tulajdonos  Eörsy Irén (Sághy Istvánné) 11. 59-ben is tulajdonos  Eörsy József 140., 1. alatt 2 lakóház a tulajdonában (kastély és cselédlakás), tulajdonostárs a 11-ben

Fehér Lajos 163. 

Fülöp Anna (Devecseri Józsefné) 19. Fülöp Antal 91. Fülöp Lajos 32. Fülöp Mária (Sárfi Jánosné) 32. Fülöp Sándor 32.  Fülöp Terézia (Borosta Lajosné) 134.

Galambos Imre 93.   Galambos János 93.

Gazsi Imre 74. Gazsi János 74.

Geczi Anna (Laczó Jánosné) 152.

Gáspár Katalin (Devecseri Lajosné) 146.

Gergye Anna (Molnár Jánosné) 103. Gergye István 6. Gergye József 90. Gergye Mária (Harasztovics Béláné) 39. Gergye Mária (Somogyi Lajosné) 153.

Günter János 101.

Gyűrűs Károly 92. Gyűrűs József kk. 92. Gyűrűs Mária kk. 92. Gyűrűs Terézia kk. 92.

Harasztovics Béla 39. Harasztovics Ilona (Somogyi Jánosné) 89. (népiskola)

Háts? Mária (Molnár Lászlóné) 131.

Hertelendi Viktória (Kámpics Imréné) 76.

Hertelendy Etelka (Szilágyi Endréné) 46. 45-ben is tulajdonos  Hertelendy Ferenc kk. 46. 45-ben is tulajdonos  Hertelendy Kálmán 46. 45-ben is tulajdonos  Hertelendy Mária (Takács Béláné) 46. 45-ben is tulajdonos  Hertelendy Mária (Zelles Jánosné) 115. Hertelendy Miklós id. (úr) 46. 45-ben is tulajdonos Hertelendy Miklós kk. 46. 45-ben is tulajdonos  Hertelendy Miklós ifj. (Zelles) 141. 

Hodászi Anna (Füssi Sándorné) 43. Hodászi Ágnes (Pál Mihályné) 43. Hodászi Imre 43. Hodászi Lajos 55. Hodászi Mária (Gazsi Jánosné) 74.  Hodászi Mária (Tóth Gyuláné) 88. Hodászi Mária kk. 21. Hodászi Margit kk. 21. Hodászi Miklós 27. Hodászi Rozália (Kovács Gyuláné) 43. 44. a Nárai r.k. iskolaalap tulajdonában  Hodászi Sándor 43. Hodászi Terézia h. 43.

Hompasz Anna (Bódis Ferencné) 125.   Hompasz Anna (Zernovácz Antalné) 143. Hompasz Ágnes (Bölcsföldi Józsefné) 129. Hompasz Ágnes (Doma Sándorné) 158. Hompasz Eszter kk. 119. Hompasz Ferenc 166. Hompasz Franciska (Doma Józsefné) 36. Hompasz János 51. Hompasz János id. (felső) 85.
Hompasz József (postaúti) 109. Hompasz József id. (ősz) 109.  Hompasz Lajos 119. Hompasz Mária (Máté Gyuláné) 28.,119-ben társtulajdonos Hompasz Rozália (Resetár Antalné) 60. 61-ben is tulajdonos  Hompasz Rozália (Varga Józsefné) 105. Hompasz Sándor 124. Hompasz Teréz (Nyúl Jánosné) 8.

Horváth Anna (Németh Andrásné) 118. Horváth István 35.  Horváth István (Mari) 38. Horváth István (puskás) 86. Horváth János 159. Horváth József 104. Horváth Mária (Kovács Ferencné) 57. Horváth Mária (Hompasz Sándorné) 124. Horváth Rozália (Németh Györgyné) 162. Horváth Sándor (Kutrovics) 30. Horváth Sándor 107. Horváth Terézia (Molnár Istvánné) 69. Horváth Terézia (Gergye Józsefné) 90. Horváth Terézia (Draskovits Jánosné) 133.

Iker Ilona (Szakál Lajosné) 22. Iker Lőrinc 56.

Kaczmek Karolina (Hompasz Jánosné) 51.

Kammer Rozália (Kovács Józsefné) 95.

Kámpics Anna (Fodor Lajosné) 76. Kámpics Imre 76. Kámpics János 76.

Kéri Rozália (Kondics Józsefné) 149.

Király Anna (Doma Józsefné) 36.  Király József 70.

Kocsis István 132.

Kollonits Anna (Gergye Istvánné) 6. Kollonits Erzsébet (Fehér Lajosné) 163.  Kollonits József 11.
Kollonits Julianna (Skultéti Istvánné) 33.

Kondics István 139. Kondics János 80. Kondics József 149.  Kondics Jenő 68.  Kondics József örökösei, 139.  Kondics Mihály ?kezelő 80.

Kovács József (Kammer) 95. Kovács Anna (Pompor Józsefné) 34. Kovács Borbála (Horváth Istvánné) 86. Kovács Ferenc 57. Kovács Gábor 148. Kovács Gyula 44.(Nárai r.k. iskolaalap tulajdona)  Kovács Imre 29.
Kovács István (csárdai) 155. Kovács János (Török) 35. Kovács János kk. 155. Kovács József id. (Béri) 67.
Kovács József (Polner?) 81. Kovács Mária (Kondics Jenőné) 68. Kovács Mária kk. 155. Kovács Terézia h. 81. Kovács Viktor 35.

Kutrovics János 18. Kutrovics Terézia (Balázs Pálné) 17. Kutrovics Terézia (Palkovics Jakabné) 23.
Kutrovics Terézia (Horváth Sándorné) özv. 30.

Kún Ferenc 97.

Lachner Anna (Günter Jánosné) 101.

Laczó János 152.

Lengyel József 15. Lengyel Rozália (Lóránt Gáborné) 13.

Lippich Kálmán 12.

Lóránt Ágnes (Hompasz Jánosné) 85. Lóránt Borbála (Hodászi Lajosné) 55. Lóránt Erzsébet (Lóránt Sándorné) 64.  Lóránt Gábor 13. Lóránt János 79. Lóránt József 3. Lóránt Károly id. (Zernovácz) 20.
Lóránt Károly ifj. (inas) 84. Lóránt Magdolna (Galambos Jánosné) 93. Lóránt Mária (Kondics Istvánné) 139. Lóránt Mária kk. 20.  Lóránt Rozália (Nárai Károlyné) 48. Lóránt Rozália (özv. Bölcsvölgyi Jánosné) 102. Lóránt Sándor (Ignác) 64. Lóránt Sándor (ifj, (inas) 84.  Lóránt Sándor (kovács) 165. Lóránt Terézia (Resetár Jánosné) 78.

Magyar Anna (özv. Antal Vendelné) 159.  Magyar Ferenc 108. Magyar István kk. 108. Magyar János 108.
Magyar József id. (postaúti) 108. Magyar József ifj. (ács) 108. Magyar Károly 108. Magyar Rozália (Somogyi Istvánné) 108. Magyar Sándor 108.

Máté Gyula 28.

Medgyesi Mihály 136.

Molnár András 61. Molnár Anna (Takács Józsefné) 61. Molnár Ferenc 166. Molnár Imre 98. Molnár István 69. Molnár János (barna) 52. Molnár János (kovács) 61. Molnár János (Gergye) 113. Molnár János (zséder) 114. Molnár József id. (templomi) 7. Molnár József ifj. 61. Molnár Lajos 61. Molnár László 131.
Molnár Rozália (Pozsogár Istvánné) 116.

Nárai Eleonóra (Nagy Józsefné) 16.  Nárai József 48. Nárai Károly 48.

Nárai Szabó Imre örökösei 72. (2 lakóház), 71-es is a tulajdonukban  Nárai Szabó László 40., a 41-es is a tulajdonában

Nagy József 16. Nagy Julianna (Molnár Jánosné) 113. Nagy Zsófia (Lengyel Józsefné) 15.

Németh András 118. Németh Anna (Szakál Jánosné) 49. Németh Anna (özv. Borsics Ferencné) 66.
Németh Elek 5. Németh György 162. Németh István ifj. 140.  Németh János (Márton) 24. Németh János (németlövői) 66. Németh János (Skultéti) 126. Németh József (Skultéti) 122. Németh Katalin (özv. Simon Józsefné) 135. Németh Mária (Horváth Istvánné) 38. Németh Rozália (Pulai Jánosné) 156. Németh Sándor 160. Németh Terézia (Resetár Józsefné) 60.

Nyúl János 42.

Papp Anna (özv. Molnár Lászlóné) 61.

Palkovics Jakab 23.

Palotai József id. (szegény) 26. Palotai József ifj. kk. 26. Palotai Lajos kk. 26.

Péntek József 10. Péntek Mária (Pompor Istvánné) 147.

Plózer Rozália (Kocsis Istvánné) 132.

Polányi Mária (Hompasz Józsefné) 109.

Polgár Anna (Dudák Pálné) 110. Polgár Mária (Péntek Józsefné) 10.

Pompor István 147. Pompor József 34.

Porpáczi Mária (Medgyesi Mihályné) 136.

Pozsogár István 116. Pozsogár Terézia (Kutrovics Jánosné) 18.

Pulai János 156. Pulai Julianna h. 99. Pulai Rozália (Király Józsefné) 70.

Reinfeld Sámuel 112.

Resetár Anna Hodászi Imréné) 43.  Resetár Antal 60. 61-ben is tulajdonos  Resetár János 78. Resetár József 60.  Resetár Lajos 77.  Resetár Rozália (özv. Lóránt ?né) 73. Resetár Rozália (Hompasz Antalné) 119. Rozmán Anna (Mekler Istvánné) 154. Rozmán István id. (csárdai) 154. Rozmán István ifj. (jáki) 154.

Rozmán János 154. Rozmán József 154.

Sárfi Anna (Németh Elekné) 5. Sárfi Anna (Zernovácz Józsefné) 62. Sárfi Anna kk. 58. Sárfi Ágnes kk. 58.  Sárfi Gábor kk. 58. Sárfi János 32. Sárfi József id. (peres) 58. Sárfi József ifj. kk. 58. Sárfi Mária kk. 58. Sárfi Rozália (Doma Péterné) 14.  Sárfi Rozália kk. 58. Sárfi Terézia kk. 58.

Simon Ágnes h. 135. Simon János 135. Simon József 135. Simon József 71.  Simon Mária (Molnár Józsefné) 7.  Simon Rozália (Németh Sándorné) 160.

Skultéti Anna (Németh Józsefné) 122.  Skultéti István 33. Skultéti József 2.  Skultéti József (Kajcsos) 17.  Skultéti József (devecseri) 120. Skultéti Magdolna (Szakál Jánosné) 37.  Skultéti Magdolna (Devecseri Istvánné) 123. Skultéti Rozália (Németh Jánosné) 126.

Somogyi János 89. (népiskola)   Somogyi Lajos 153.

Suborits Lajos 127.  Suborits Sándor 127.

Sugorits Erzsébet (Zelles Lajosné) 130.

Szabó Ágnes (Dezse Lajosné) 9.  Szabó Mária (Molnár Jánosné) 52.  Szabó Terézia (Borosits Józsefné) 117.

Szakál Anna (Lóránt Józsefné) 3.  Szakál Anna (Antal Miklósné) 151. Szakál János 49. Szakál János ifj. 37.  Szakál Lajos 22.  Szakál Rozália (Béri Jánosné) 56.  Szakál Rozália (Hodászi Miklósné) 27.

Szakály Anna (Windisch Márkné) 157.

Szekér Rezső 53.

Szíjgyártó Rozália (Antal Jánosné) 31.

Szőllősi József 100.

Takács József 28.  Takács Julianna (Windisch Lajosné) 164. Takács Rozina (Lóránt Lajosné) 84.

Tóth Gyula 88. Tóth Lajos 88.  Tóth Rozália (Kondics Istvánné) 138., 137. is a tulajdonában

Török Anna (Szekér Rezsőné) 53. Török Terézia (Kovács Jánosné) 35. Török Terézia (Németh Jánosné) 24.

Varga Anna (Kollonits Józsefné) 11. Varga Dániel 106. Varga József 105. 106. is a tulajdona  Varga Terézia (Suborits Sándorné) 127.

Vincze István 98.  Vincze József 82. 83-ban is tulajdonos  Vincze Mária (Molnár Imréné) 98. Vincze Rozália (Gergye Istvánné) 98.

Viszket Erzsébet (Molnár Jánosné) 114.

Völgyi István 84.  Völgyi Istvánné (Palotai Teréz) 26.  Völgyi Ferenc 84.  Völgyi János 84.  Völgyi Terézia (Vincze Józsefné) 82. 83-ban is tulajdonos

Windisch Márk 157. Windisch Lajos 164.

Wölfinger Jakab 128.

Zalka János 63. Zalka Kálmán 63. Zalka Mária (Vornik Adolfné) 63.

Zelles Anna (özv. Hodászi Jánosné) 43. Zelles Ágnes kk. 37. Zelles Gábor kk. 37. Zelles Imre 141.  Zelles János 115.  Zelles József 142. Zelles Lajos 130. Zelles Margit kk. 37. Zelles Mária (Hertelendy Miklósné) 141.  Zelles Mária kk. 37. Zelles Sándor 125.

Zernovácz Anna (Béri Kálmánné) 47. Zernovácz Anna (Resetár Lajosné) 77. Zernovácz Anna kk. 121. Zernovácz Antal 143. Zernovácz Ágnes (Hompasz Lajosné) 121. Zernovácz Borbála (özv. Szabó Mihályné) 94. Zernovácz Erzsébet (Dezse Jánosné) 145.  Zernovácz Franciska (Lóránt Károlyné) 20. Zernovácz Gábor 50. Zernovácz Gábor kk. 121. Zernovácz János id. (Gubics ondódi) 50. Zernovácz János ifj. 50. Zernovácz János (szabó) 121. Zernovácz József id. (Sárfi) 62. Zernovácz József 121. Zernovácz Lajos kk. 50.
Zernovácz Mária h. 50. Zernovácz Mária h. 121. Zernovácz Mária (Zelles Sándorné) 125. Zernovácz Sándor 50. Zernovácz Terézia (özv. Zalka Lászlóné) 63. Zernovácz Terézia (Simon Józsefné) 71.
Zernovácz Terézia kk. 121. Zernovácz Viktor 50.

 

  

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Ganeh51

(Wizad89, 2018.11.29 00:18)

https://vosrewrite.tumblr.com
https://cont--nue.tumblr.com
https://hayaabunofalme.tumblr.com
https://fakehappy24.tumblr.com
https://silverslip.tumblr.com
https://bashayer711.tumblr.com
https://klance1plance2.tumblr.com
https://prettymuchgayy.tumblr.com
https://oxyt0cln.tumblr.com
https://therealthiccdink.tumblr.com